ต้องการคืนผลิตภัณฑ์กับทางเรา?
โดยสังเขป
โดยสังเขป

คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญา ซึ่งเริ่มนับจากวันที่ทางเราได้ทำการยืนยันว่าคำสั่งซื้อของคุณนั้นได้รับการจัดส่งแล้ว ซึ่งนั่นก็คือเมื่อสัญญาระหว่างเราทั้งสองฝ่ายเป็นทางการ หากผลิตภัณฑ์ได้จัดส่งถึงคุณแล้ว คุณมีระยะเวลา 3 วันในการที่จะยกเลิก เริ่มนับจากวันถัดจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ วันในที่นี้หมายถึงวันจากปฏิทิน รวมไปถึงวันหยุดปกติและวันหยุดราชการด้วย 

ไม่ว่าคุณจะได้ยกเลิกสัญญาและผลิตภัณฑ์ได้ถูกจัดส่งไปถึงคุณแล้ว คุณควรจะคืนผลิตภัณฑ์กับเราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และไม่เกินหลังจาก 3 วันที่คุณได้ยืนยันสิทธิ์ของคุณในการยกเลิก

ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะได้ทำการจัดส่งถึงคุณแล้วก็ตาม เราก็จะดำเนินการคืนเงินให้กับคุณให้เร็วที่สุด และไม่ว่าจะกรณีใดๆ ภายใน 3 วันตามปฏิทิน หลังจากวันที่เราได้รับการคืนผลิตภัณฑ์ หรือ(หากเร็วกว่านั้น)ภายใน 3 วันตามปฏิทินหลังจากวันที่คุณแสดงหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับนั้น คุณส่งกลับคืนทางเรามาแล้ว

ถ้าหากคุณยกเลิกการสั่งผลิตภัณฑ์เพราะว่าคุณได้เปลี่ยนใจ กรุณาตระหนักว่าคุณจะเติมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการคืนผลิตภัณฑ์หากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ทำการจัดส่งแล้ว

ผลิตภัณฑ์เสียหาย
ผลิตภัณฑ์เสียหาย

หากผลิตภัณฑ์ที่คุณได้รับนั้นได้รับความสูญเสียหรือผิดพลาดหรือไม่ตรงตามคำบรรยายที่เราได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านั้น กรุณามั่นใจที่จะส่งผลิตภัณฑ์คืนกับทางเราภายใน 3 วันหลังจากที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ คุณจะได้รับการเสนอให้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ได้หรือได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หลังจากที่ทางเราได้รับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นคืนแล้ว ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดพลาด ทางเรายินดีที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับและตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดในการบริการเหล่านี้จะส่งผลต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภค