ล่าสุดการแช่น้ำใบหน้าร่างกายผมน้ำหอมของขวัญวีแกนคอลเลคชั่น

Charity Pot : แนวทางสำหรับระดมทุน


โครงการ Charity Pot คืออะไร?


Charity Pot คือผลิตภัณฑ์โลชั่นทามือและผิวกายของ LUSH ที่ยอดขายหลังจากการหักภาษีของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ทั้งหมดจะถูกบริจาคเป็นทุนให้แก่องค์กรการกุศลระดับรากหญ้า กลุ่มรณรงค์และกลุ่มที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานด้านต่าง ๆ ได้แก่

● ด้านการคุ้มครองสัตว์

● ด้านสิ่งแวดล้อม

● ด้านสิทธิมนุษยชน (รวมถึงความยุติธรรมทางสังคม ความสงบสุข และความเท่าเทียม)

โดยโครงการ Charity Pot จะมอบทุนตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง สูงสุด 100,000 บาท ต่อโครงการต่อใบสมัคร ซึ่งโดยเฉลี่ยจะมอบทุนอยู่ระหว่าง 10,000 บาทถึง 30,000 บาท ให้แต่ละโครงการ โอกาสในการที่โครงการนี้จะมอบทุนสูงสุดถึง 100,000 บาทนั้น ถือว่าเป็นไปได้น้อย เนื่องจากเรามีจุดมุ่งหมายในการที่จะกระจายทุนให้กับองค์กรต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด


กองทุนคืออะไร?

โครงการ Charity Pot ให้เงินทุนแก่กลุ่มเล็ก ๆ ระดับรากหญ้า ไม่ใช่เพียงเพราะองค์กรเหล่านี้สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงแม้จะมีทรัพยากรอย่างจำกัด แต่เนื่องจากองค์กรเหล่านี้มักประสบปัญหาในการหาเงินทุน โดยองค์กรเกือบทั้งหมดที่ได้รับทุนจากโครงการ Charity Pot มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 1,000,000 บาท (ซึ่งส่วนใหญ่น้อยกว่านั้นมาก) และดำเนินการโดยอาสาสมัครทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ 

โครงการ Charity Pot จะให้ความสำคัญแก่โครงการที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว เพราะเราเห็นว่าโครงการที่มุ่งป้องกันและแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหานั้นเป็นสิ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น การที่เราให้ความสำคัญกับโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อหยุดการตัดไม้ทำลายป่ามากกว่าโครงการที่มุ่งปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกทำลายไปแล้ว 

โครงการ Charity Pot จะสนับสนุนองค์กรที่ 'ไม่มีการกระทำที่รุนแรง' เช่น กลุ่มที่ไม่มีเจตนาทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือขู่ว่าจะทำเช่นนั้น ซึ่งรวมถึงการประท้วง การเดินขบวน การแทรกแซงที่ไม่ใช้ความรุนแรง หรือบางครั้งเป็นการอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ (เช่น ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร) เพราะ LUSH ตระหนักดีว่าการกระทำที่ไม่รุนแรงเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเสรีภาพในการพูดจะเป็นค่านิยมหลักของโครงการ Charity Pot ของเรา แต่กลุ่มหรือโครงการที่สนับสนุน ยุยง หรือส่งเสริมความรุนแรง ความก้าวร้าว หรือการกดขี่ต่อผู้อื่นจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ที่สำคัญคือโครงการ Charity Pot ของเราไม่ให้ทุนสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกในการทำผิดกฎหมาย 

โครงการ Charity Pot ยังตระหนักดีว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการมอบความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิตและการดูแลแก่ผู้ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือโลกของเรา ดังนั้นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน เช่น ที่พักพิงสัตว์และกลุ่มช่วยเหลือและให้คำแนะนำผู้ลี้ภัย จึงได้รับเงินสนับสนุนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่จัดสวัสดิการที่เกินความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต เช่น การบำบัด กลุ่มสังคมชุมชน และการให้คำปรึกษา จะได้รับความสำคัญน้อยลงตามลำดับ

โครงการ Charity Pot ไม่มอบทุนแก่องค์กรที่เกี่ยวกับการทำฟาร์มสัตว์ การฆ่าสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ และการกักขังสัตว์ป่า ในทางกลับกันโครงการ Charity Pot จะมอบทุนสนับสนุนการรณรงค์สิทธิของสัตว์  การละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ (มังสวิรัติหรือเจ) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ดูแลสัตว์ป่าที่ไม่สามารถปล่อยไปในป่าได้ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ที่ไม่มีคร่าชีวิตสัตว์ที่มีประโยชน์แล้ว (เช่น สัตว์ที่ถูกใช้ในการบำบัด สัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะ สัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ เป็นต้น) ซึ่งเราจะให้ทุนเฉพาะค่าอาหารในกรณีที่เป็นมังสวิรัติหรือเจเท่านั้น 

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญของ LUSH ดังนั้นโครงการ Charity Pot จึงให้ทุนสนับสนุนเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ทรัพยากรรีไซเคิล เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร (เช่น มีการจำกัดการจำหน่ายในบางประเทศ)  การเดินทางด้วยเที่ยวบินจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนของเราเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตา เราจะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเดินทางทางเลือกอื่น โครงการ Charity Pot ไม่สนับสนุนการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะกระทบตลาดในมุมกว้าง เช่น การค้าคาร์บอน การชดเชยคาร์บอน หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าในทำนองเดียวกันโครงการนี้ไม่สนับสนุนโครงการปลูกป่า ซึ่งองค์กรที่ทำโครงการเหล่านี้อยู่สามารถศึกษา LUSH Spring Prize ที่เป็นรางวัลที่เน้นด้านนี้ได้เป็นตัวเลือก

โดยทั่วไปแล้วการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค้าสูง เช่น ที่ดิน จะไม่ได้รับการพิจารณา เช่นเดียวกันกับการฟ้องร้องทางกฎหมาย ที่น้อยครั้งมากที่จะได้รับเงินทุนจากเรา หากยื่นขอทุนจากโครงการของเราเพื่อสนับสนุนการฟ้องร้องทางกฎหมาย คุณจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการฟ้องร้องนี้ในระดับชาติและแสดงหลักฐานเกี่ยวกับความเห็นของทนายความที่เป็นที่เห็นชอบ

นอกจากนี้โอกาสที่เราจะให้เงินทุนกับการผลิตละครหรือโครงการด้านศิลปะยังถือว่าน้อยมาก นั่นเพราะเราชอบการรณรงค์ หากคุณต้องการสมัครขอทุนให้แก่โครงการเกี่ยวกับศิลปะ โครงการนั้นจะต้องเน้นการรณรงค์และแสดงให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวจะดึงดูดการมีส่วนร่วมของผู้ชมในการรณรงค์ ในภาคส่วนที่เราให้ทุน หากประสบความสำเร็จ นี่จะเป็นการบริจาค ไม่ใช่การลงทุน และจะต้องไม่แสวงหาผลกำไร 

ในทำนองเดียวกัน งานอีเวนท์และขบวนพาเหรด จะได้รับการพิจารณารับทุนบริจาคก็ต่อเมื่อมีเป้าหมายการรณรงค์ที่ชัดเจน และเนื่องจากโครงการ Charity Pot จะมีการจัดลำดับความสำคัญให้กับโครงการที่ต้องการเงินทุนมากที่สุด ดังนั้นงานกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก  มีผู้ชมและมีโอกาสในการระดมทุนอยู่แล้ว จะได้รับความสำคัญน้อยลงตามลำดับ 

โครงการ Charity Pot จะมุ่งเน้นไปที่ต้นทุนของโครงการรณรงค์ขององค์กรต่าง ๆ แม้ว่าบางครั้งค่าใช้จ่ายหลัก จะได้รับการพิจารณาเมื่อมีการให้งบประมาณและคำอธิบาย โดยละเอียด อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนจะไม่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากกองทุน Charity Pot มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับทุนสนับสนุนไม่เพียงพอ ดังนั้นจะเป็นการไม่ยุติธรรมที่จะสนับสนุนเงินเดือนเฉพาะบางคน และไม่รวมถึงผู้อื่น


ใครสมัครได้บ้าง?

โครงการ Charity Pot กำลังมองหาองค์กรที่จัดการกับปัญหาที่คนอื่นไม่ทำ องค์กรที่ผลักดันขอบเขตและท้าทายความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่

ในการสมัครขอทุน กลุ่มของคุณควรมีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 1,000,000 บาท และดำเนินการโดยอาสาสมัครทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ องค์กรของคุณต้องมีฐานอยู่ในไทยและจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลในประเทศไทย

โครงการ Charity Pot ไม่มอบทุนให้แก่บุคคล แต่จะเป็นทุนบริจาคให้แก่องค์กรและกลุ่มเท่านั้น และไม่รับใบสมัครจากองค์กรที่เกี่ยวกับศาสนา หรือการทหาร 

โครงการ Charity Pot เน้นให้ความสำคัญกับโครงการ หรือองค์กรที่ตรงกับค่านิยมและจริยธรรมของ LUSH มากที่สุด ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่รับใบสมัครจากองค์กรที่:

● ปฏิเสธสิทธิมนุษยชนของผู้อื่น

● มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทารุณกรรม/กดขี่สัตว์ (รวมถึงการทำฟาร์ม การทดสอบ หรือการวิจัย)

● บังคับให้ผู้อื่นเปลี่ยนความเชื่อหรือเปลี่ยนศาสนา

● การเหยียดเชื้อชาติหรืออคติ

● ป้องกันหรือขัดขวางเสรีภาพในการพูดของผู้อื่น

● ตัดสินคนอื่นจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากการกระทำของพวกเขา

● ยังไม่ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

● ส่งเสริม/สนับสนุนความรุนแรง ความก้าวร้าว หรือการกดขี่ต่อผู้อื่น

โครงการ Charity Pot พยายามที่จะระดมทุนโดยตรงไปยังสาเหตุที่ผู้ให้ทุนรายอื่นมักมองข้าม ซึ่งหมายความว่าปัญหาที่ได้รับความนิยมน้อย ซึ่งยากต่อการระดมทุน มีแนวโน้มที่จะได้รับความสำคัญเหนือองค์กรที่มีผู้สนับสนุน เช่น มีผู้สนับสนุนองค์กรจำนวนมาก หรือมีประวัติเพียงพอที่จะสามารถจัดหาเงินทุนกระแสหลัก เช่น การได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล  โดยสาเหตุทั่วไปที่เป็นที่นิยมและเรามักมองข้ามจะเป็นการกุศลด้านสุขภาพ (การวิจัยทางการแพทย์ บ้านพักรับรอง ฯลฯ) สวัสดิการสังคม สาเหตุทางศาสนา เด็ก/คนหนุ่มสาว และสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทหาร เป็นต้น


ต้องใช้อะไรในการสมัคร?


รายละเอียดขององค์กร

คุณจะต้องบอกรายละเอียดเราเล็กน้อยเกี่ยวกับองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานบางอย่าง เช่น ชื่อกลุ่ม ที่อยู่ และสถานะของกลุ่มการกุศล เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลรายละเอียดบางอย่าง เช่น รายได้และค่าใช้จ่ายรวมต่อปีของคุณ หากคุณมีพนักงาน จำนวนที่คุณมี ประวัติและพันธกิจขององค์กรของคุณ หากคุณเป็นองค์กรใหม่ คุณควรให้ข้อมูลเบื้องหลังของบุคคลสำคัญในองค์กร


Project Details

Think carefully about what you are planning, as you will need to submit a clear, focused and well-defined project plan.  You will need to know how much funding you need, and when you need it by, and whether you could accept a partial award, if we were unable to fund the full amount.  You will also need to tell us what you want to do, why you think it’s needed, where and when your project is going to take place, and who or what your project benefits, and to think about what other groups you might be overlapping with or working alongside.  You can also include any web address links to any supporting documentation - for example, film trailers, photos, or online articles.

งบประมาณ

คุณจะต้องส่งงบประมาณสำหรับโครงการของคุณเป็นเงินบาทโดยแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าคุณจะใช้จ่ายเงินอย่างไร งบประมาณของคุณควรตรงกับจำนวนเงินที่คุณต้องการ และแสดงค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่คุณต้องการให้ LUSH ให้เงินทุนอย่างชัดเจน หากคุณกำลังแจกแจง รายละเอียดงบประมาณเพิ่มเติม (เช่น ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้นำไปใช้) ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้แยกรายละเอียดเหล่านี้อย่างชัดเจนและระบุว่าไม่ควรนำมาพิจารณา


หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น 'ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ' หรือ 'ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์' ซึ่งจำเป็นต้องแยกย่อยออกเป็นต้นทุนส่วนประกอบที่รวมกันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด (เช่น 5,000 บาทสำหรับการพิมพ์แผ่นพับ 10,000 แผ่น ค่าไปรษณีย์ 500 บาทสำหรับเอกสารทางกฎหมายแก่ผู้ใช้บริการ) หากคุณกำลังกำหนดงบประมาณเพื่อซื้อทรัพย์สิน (เช่น เครื่องทำความร้อน เต็นท์ จักรยาน) ให้ระบุว่าคุณกำลังซื้อจำนวนเท่าใด และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินทั้งหมดเมื่อโครงการของคุณเสร็จสมบูรณ์ หากคุณวางแผนนำเงินทุนไปใช้กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้ระบุว่าใครเดินทาง ทำไม ไปที่ไหน และอย่างไร (เช่น รถไฟ รถยนต์ เป็นต้น)

คุณจะไม่สามารถส่งงบประมาณเป็นเอกสารแยกต่างหากได้ คุณจะต้องพิมพ์ในช่องคำตอบที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มใบสมัคร ใช้บรรทัดใหม่สำหรับของแต่ละรายละเอียดของงบประมาณ

บัญชีธนาคาร

เงินช่วยเหลือจะไม่สามารถจ่ายเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวที่เป็นชื่อบุคคลธรรมดาได้ ตัวอย่างเช่น บัญชีที่มีชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (เช่น นายเอกชัย มาลัยศรี) โดยจะจ่ายเข้าบัญชีธนาคารขององค์กรเท่านั้น นี่เป็นข้อกำหนดในการตรวจสอบและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณในฐานะกลุ่ม/โครงการ

อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหาที่ทำให้คุณไม่สามารถรับเงินเข้าบัญชีธนาคารขององค์กรได้ คุณอาจสามารถเสนอชื่อองค์กรในเครือเพื่อรับเงินโอนในนามของคุณในฐานะผู้สนับสนุนทางการเงินได้ - โปรดส่งอีเมลไปที่ charitypot@lush-thailand.com เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คุณจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการป้อนรายละเอียดสำหรับบัญชีธนาคารของคุณ เนื่องจากข้อผิดพลาดอาจทำให้การสมัครของคุณล่าช้า และอาจส่งผลให้การชำระเงินล้มเหลวหรือการปฏิเสธการสมัคร


ผู้แนะนำ

ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครแต่ละรายการพร้อมรายละเอียดทั้งหมดของผู้แนะนำสองท่าน ผู้แนะนำต้องเป็นไม่ใช่คนของคุณและองค์กรของคุณ แต่สามารถแสดงความคิดเห็นด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกิจกรรม ความสำเร็จ และความท้าทายที่กลุ่มของคุณเผชิญ ผู้แนะนำของคุณ ต้องไม่ใช่ผู้ให้ทุน พนักงาน อาสาสมัคร ผู้ก่อตั้ง หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ในกลุ่มของคุณ ที่อยู่อีเมลของพวกเขาควรเป็นที่อยู่อีเมลขององค์กร (เช่น @greenpeace.org) ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลส่วนตัว (เช่น @gmail.com, @yahoo.co.uk) พวกเขาไม่สามารถเกี่ยวข้องกับการเงินกับกลุ่มของคุณหรือรู้จักคุณเพียงเพราะการจัดหาเงินทุน อย่างไรก็ตาม การจัดหาผู้แนะนำจากกลุ่มที่ทำงานในสาขาเดียวกันซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่ดีเกี่ยวกับงานของคุณเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการแสดงให้เห็นว่ากลุ่มของคุณเชื่อมโยงกับชุมชนที่กว้างขึ้นอย่างไร


สมัครได้เมื่อไหร่?

เปิดรับสมัครทุกเมื่อและไม่มีการปิดรับสมัคร อย่างไรก็ตาม คุณควรให้เวลาอย่างน้อย 3 เดือนนับจากการสมัครจนถึงเวลาที่คุณต้องการเงินทุน การสมัครจะได้รับการประเมินตามลำดับก่อนหลัง อย่างไรก็ตาม หากเงินทุนของคุณเร่งด่วนเป็นพิเศษ โปรดส่งอีเมลไปที่ charitypot@lush-thailand.com เพื่อขอคำแนะนำ

 

ฉันจะสมัครได้อย่างไร

เมื่อคุณได้อ่านหลักเกณฑ์เหล่านี้แล้ว หากคุณต้องการสมัคร คุณสามารถคลิกที่นี่เพื่อเข้าถึงแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ของเรา

 

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันสมัคร

เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใบสมัคร ระบบจะดำเนินการและตรวจสอบข้อมูลที่ขาดหายไปหรือรายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้นจะถูกส่งไปตรวจสอบโดยทีมงาน โดยปกติทีมงานผู้ตรวจสอบจะประเมินใบสมัครเป็นชุดของในแต่ละเดือน โดยจะตรวจสอบใบสมัครของเดือนก่อนหน้าทั้งหมดในช่วงต้นเดือนถัดไป อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีผู้สมัครปริมาณมาก อาจเกิดขึ้นได้บ่อยกว่า คุณควรคาดว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลาอย่างน้อย 6-8สัปดาห์ และอาจจะใช้เวลา 8-10 สัปดาห์ขึ้นไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม

คุณอาจได้รับการติดต่อได้ตลอดเวลาในระหว่างขั้นตอนกระบวนการ ในกรณีที่เราต้องการรายละเอียดหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ การตัดสินใจจะกระทำโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยนักรณรงค์ นักกิจกรรม และผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการจะประเมินและคัดเลือกใบสมัครให้ตรงกับแนวทางการมอบทุนบริจาคโครงการ Charity Pot มากที่สุด โดยจัดลำดับความสำคัญขององค์กรในระดับรากหญ้ามาก่อน หากใบสมัครของคุณผ่านเข้ารอบ ผู้แนะนำของคุณจะได้รับการติดต่อ และข้อเสนอแนะของพวกเขาจะนำไปสู่การตัดสินขั้นสุดท้าย

หากการสมัครของคุณไม่สำเร็จ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบ เนื่องจากมีผู้สมัครมาเป็นปริมาณมาก ทางเราจึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นถึงเหตุผลที่ถูกปฏิเสธได้ อย่างไรก็ตามการถูกปฏิเสธไม่ได้ป้องกันคุณจากการสมัครใหม่ (ดูด้านล่าง) เนื่องจากอาจมีการสมัครรับกองทุนมากเกินไป และโครงการอื่น ๆ อาจจะมีการได้รับความสำคัญที่มากกว่า  

โปรดแจ้งให้คณะกรรมการของคุณทราบว่า ความเร็วในการตอบกลับนั้นส่งผลโดยตรง ต่อเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย อย่างไรก็ตาม หากสำเร็จ คุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมลพร้อมกับมูลค่าของทุนของคุณ โดยปกติแล้วการชำระเงินจะทำภายในสองสัปดาห์


ต้องใช้อะไรบ้างหากผ่านการพิจารณามอบทุนบริจาค

หากการสมัครของคุณสำเร็จ ชื่อกลุ่ม รายละเอียดโครงการ และลิงค์เว็บไซต์ของคุณจะถูกแสดงบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสแก่ลูกค้าและพนักงานของ LUSH เราไม่เผยแพร่มูลค่าของทุนใด ๆ หากคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดติดต่อ charitypot@lush-thailand.com 

คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการของคุณ เมื่อเสร็จสิ้นหรือภายในหนึ่งปีหลังจากได้รับเงิน (แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน) คุณควรเตรียมลิงก์ไปยังเอกสารสนับสนุนใด ๆ เช่น บทความข่าว สื่อท้องถิ่น วิดีโอ ช่องทางโซเชียลมีเดีย หรือใบเสร็จรับเงินสำหรับการใช้จ่ายที่มีความสำคัญ

บางครั้งทีม Charity Pot จะมีการไปเยี่ยมเยียน เพื่อทำความรู้จักทีมของคุณและโครงการของคุณให้ดีขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะถูกจัดเตรียมตามความสะดวกของคุณ  

สุดท้าย หากประสบความสำเร็จ เราไม่ต้องการให้ทุนใด ๆ (ที่เรามอบให้) ไดัรุับการโปรโมทหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่จัดทำการวางตำแหน่งโลโก้ และไม่เสนอการสนับสนุนหรือความร่วมมืออื่น ๆ การใช้ช่องทางอื่น ๆ ที่คุณสามารถเข้าถึงได้ ควรจะถูกใช้ในการพูดถึงโครงการที่คุณจัดทำอยู่มากกว่ากองทุนที่เรามอบให้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้โลโก้ ของ LUSH โปรดส่งอีเมลไปที่ charitypot@lush-thailand.com


คำถามที่มีการถูกถามถึง

สามารถสมัครมากกว่า 1 โครงการได้หรือไม่?

ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มสามารถให้ทุนได้ปีละครั้งเท่านั้น คุณจะต้องส่งโครงการทั้งหมดภายในแบบฟอร์มใบสมัครเดียวกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละโครงการมีงบประมาณโดยละเอียด และยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาท การให้ทุนอาจตัดสินใจให้ทุนทั้งหมดหรือเฉพาะบางโครงการที่คุณส่งมา

ฉันสามารถสมัครใหม่ได้หรือไม่หากไม่สำเร็จ?

ได้ โครงการ Charity Pot มักจะได้รับการสมัครมากเกินไป ดังนั้นหากใบสมัครของคุณถูกปฏิเสธ อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าโครงการอื่น ๆ เหมาะสมกับเกณฑ์การให้ทุนมากกว่า หากคุณต้องการสมัครซ้ำในโครงการเดิม คุณควรพิจารณาถึงข้อมูลของโครงการของคุณเพื่อให้เหมาะกับเกณฑ์การให้ทุนมากขึ้น 

ฉันสามารถขอทุนที่สองได้หรือไม่?

ได้ ซึ่งเราสามารถให้ทุนได้สูงสุดหนึ่งครั้งต่อปี (อนุญาตให้มีระยะเวลา 12 เดือนเต็มระหว่างการระดมทุน) โดยคุณต้องส่งรายงานฉบับเต็มเกี่ยวกับการได้รับทุนในครั้งก่อน ก่อนที่จะลงสมัครอีกครั้ง 

ฉันสามารถขอเงินทุนบางส่วนได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถขอทุนบริจาคบางส่วนได้สูงสุด 100,000 บาท ในกรณีที่งบประมาณโครงการเกิน 100,000 บาท คุณจะต้องแสดงหลักฐานแผนการระดมทุนที่เหลืออยู่ และหากคุณกำลังมองหาผู้สนับสนุนเพิ่มเติมจำนวนมาก คุณอาจถูกขอ ให้รอจนกว่าเงินทุนเหล่านี้จะได้รับหลักประกัน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว โครงการขนาดเล็กจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญก่อน

ฉันจะติดต่อใครเพื่อถามคำถามได้บ้าง?

คุณสามารถติดต่อทีม Charity Pot ได้ที่ charitypot@lush-thailand.comNaked products
Naked
products
Fighting animal testing
Fighting
animal
testing
Fresh cosmetics
Fresh
cosmetics
100% Vegetarian
100%
vegetarian
Ethical buying
Ethical
buying
Handmade with love
Handmade
with love
ผลิตภัณฑ์
ล่าสุด
ฮาโลวีนLUSH X SUPER MARIO BROSLUSH X ONE PIECELord of Misruleผลิตภัณฑ์ใหม่วันแม่ขายดีที่สุดยอดฮิตคนไทยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเทียนหอมผลิตภัณฑ์เปลือยผลิตภัณฑ์วีแกนทุกชนิด ไม่มีลาโนลิน
การแช่น้ำ
บาธบอมบ์บับเบิ้ลบาธบาร์เจลอาบน้ำและเจลลี่อาบน้ำบอดี้ สครับสบู่ดินน้ำมันสบู่
ใบหน้า
มาส์กหน้าขัดผิวหน้า และผิวกายเคล็นเซอร์เครื่องสำอางริมฝีปากครีมบำรุงหน้าที่โกนหนวดยาสีฟันอัดเม็ด และ น้ำยาบ้วนปากโทนเนอร์
ร่างกาย
โลชั่นครีมนวดตัวมาสสาจบาร์มือเท้าที่ระงับกลิ่นกาย
ผม
ยาสระผมแชมพูบาร์ครีมนวดผมครีมนวดผมแบบก้อนจัดแต่งทรงผมทรีทเมนต์เฮนน่า - สีย้อมผม
น้ำหอม
สเปรย์ ฉีดร่างกายน้ำหอม
ของขวัญ
ของขวัญ น้อยกว่า 1,000 บาทของขวัญ 1,000 - 2,000 บาทของขวัญ มากกว่า 2,000 บาทของขวัญน็อตแรปไลฟสไตล์
วีแกน
ผลิตภัณฑ์แช่น้ำวีแกนผลิตภัณฑ์อาบน้ำวีแกนผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าวีแกนผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายวีแกนผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมวีแกนเครื่องสำอางวีแกนผลิตภัณฑ์ให้ความหอมวีแกน
คอลเลคชั่น
ลาเวนเดอร์วานิลลาผลไม้กุหลาบสีชมพูทั้งหมดเดอร์ตี้น้ำผึ้งมหาสมุทรง่วงนอนสาขาลงชื่อลงทะเบียนEnglish